Tsjil International - Krysttyd yn Fryslân...

It lykje wer reinige krystdagen te wurden. Ach, it is wol in goede smoes om mei syn allen lekker binnen te sitten foar de krystbeam. Hoe sjogge de krystdagen der yn oare lannen út? Jeroen, Saskia, Sierd en Bauke fertelle der allegearre oer! Noflike krystdagen en in lokkich nijjier!

Alle útstjoerings fan Tsjil International