Tsjil International

Yn Tsjil International fleane we oer de wrâld om te sjen hoe oars it dêr is as yn Fryslân. Is der in ferskil yn hoe 't minsken dêr libje of hoe 't se har gedrage? Hjir komst der achter!

Alle útstjoerings fan Tsjil International