Dyn Thús

DYN THÚS
Dit jier is it berneboekewike tema 'by my thús' en dêrom giet dizze Tsjil Tsjekt oer wat dyn hûs no krekt dyn thús makket. Dat kin nammentlik folle mear wêze fan in hûs, bygelyks gebrûken en tradysjes. Hoe komt it datsto dy ergens thús fielst? En kinst dy bygelyks ek op oare plakken thús fiele?

Download de hantlieding foar learkrêften!

Tsjil Magazine: Berneboekewike?

Log yn foar mear ynformaasje.