Tema 3 Dyn Genen

DYN GENEN
Tsjil Tsjekt #3 giet oer dyn genen! Tegearre nimme wy in dúk yn dyn famyljeskiednis en ûndersykje wy hoe tradysjes oer de wrâld reizigje.

Download de hantlieding foar learkrêften!

Tsjil Magazine: Op 'e planken 

Log yn foar mear ynformaasje en it uploaden fan jim einresultaat.
 
Download de Tsjil Tsjekt Stambeam hjir
 
Download Hjir