Moai Thús

Moai Thús is in rige fan sân ôfleveringen dy't oanslút by de hjoeddeiske coronakrisis. Bente en Klaas binne tegearre thús. Om net gewoan de hiele dei foar Netflix te hingjen, komme se mei útdagingen, meitsje se dingen en brûke har kreativiteit om de dingen te dwaan dy't se sa misse. In berch ôfglide sûnder snie, eigen toskeguod meitsje en folslein zen wurde yn eigen wenkeamer. Alles is mooglik yn Moai Thús.

Alle útstjoerings fan Moai Thús