Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

#184 Bút Tjits!

Ien kear yn ’e wike pas ik, nei skoaltiid, op in pear bern. Yara is der altyd en hjoed binne Roelof-Jan en syn sus Teatske ek fan ’e party. In prachtich ploechje om blikspuit mei te dwaan.

Alle útstjoerings fan Tjits Floch