Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Bist Wizer!?: Bist snoad

De Oehoe fleant fan in peal nei de mof fan syn baaske, want dan krijt er wat lekkers. We kinne dus wol sizze, dat in ûle hiel snoad is!

Alle útstjoerings fan Bist Wizer