Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

De ÚTFLECHT – Haadstik 3 - Over elkaar / Oer elkoar

Denise is it iens mei it plan om de skoalreiskebus te kapen. Want it is dochs belachelik dat Lionel net mei kin, omdat er bedrige wurdt mei útsetting. Johan leit dwers. Hy fynt it logysk dat Lionel fuort moat. Lieske ferstoppet har foar har mem as dy oerémis by de bus komt.

Alle útstjoerings fan De Útflecht