Doch! it sa - In eksposysje jaan

Lit de wrâld dyn talinten sjen! In pracht fan in eksposysje hâlde: Doch! it sa.

Alle útstjoerings fan Doch! it sa