Dyn Iten Tsjallenge

Hjoed binne wy yn Nijhuzem om te testen hoe sûn de grûn dêr is. En dat dogge we fansels troch... wjirmen te sykjen! Dit doch ik tegearre mei de klompepleats!

Alle útstjoerings fan Tsjil Tsjekt! Tsjallenge