Fjochtsje mei in lantearnepeal

Ik fjochtsje tsjin in lantearnepeal, want ik wol him útkrije om ljochtfersmoarging tsjin te gean. En it kin samar dat ik ferlies. Troch dy lantearnepeal kin ik net nei de stjerren sjen en dat fyn ik fansels ferfelend. Ik wol sa graach dy Grutte Bear efkes sjen man!

Alle útstjoerings fan Pleinpraat