Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Ik twing folgers om myn koekjes te priuwen!

Ik ryd troch Fryslân om myn koekjes priuwe te litten. Sa kin ik bewize dat ik wol lekkere koekjes bak.

Alle útstjoerings fan Gaiske