Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Kening Hert & Harry Hazze: de faas is stikken!

Kening Hert hat in kadootsje krigen fan Kening Skiep. In fjouwerkante faas! Mar as Harry oan it fegen is, sjocht hy de faas te let. De faas falt fan it taffeltsje...., stikken!!! O jee, wat moat Harry no en soe de kening it ek sjen?

Alle útstjoerings fan Kening Hert & Harry Hazze