Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Kening Hert & Harry Hazze, 'ferstopperke dwaan is altiten goed'

Kening Hert & Harry Hazze, 'ferstopperke dwaan is altiten goed

ôflevering 49

Tema: sûnens

De kening liket wat griperich te wurden.

Dan komt Harry om ‘e hoeke fan de doar,

want hy wol in spultsje dwaan.

Mar dêr hat de kening no gjin nocht oan.

Dan betinkt Harry in goed plan!

Alle útstjoerings fan Kening Hert & Harry Hazze