Kening Hert & Harry Hazze, Harry is wol handich

Harry sil in boekeplanke meitsje foar de Kening. Mar eltse kear as Harry wat dwaan sil, skrikt der fan de Kening syn reaksje, omdat dy gjin fertrouwen yn him hat. Dêrtroch barre der ûngemakken!

Alle útstjoerings fan Kening Hert & Harry Hazze