Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Kening Hert & Harry Hazze: Harry wol oar wurk

Kening Hert & Harry Hazze: Harry wol oar wurk

ôfl. 46

Tema: beroppen

 

Eltse kear as Harry efkes lekker yn de stoel sit te luierjen,

giet de belle en moat er de kening wer helpe.

Hy hat dêr skjin syn nocht fan, en betinkt dan dat er oar wurk ha wol.

Mar ja, wat moat er dan dwaan en wat soe de kening dêr fan sizze.

Alle útstjoerings fan Kening Hert & Harry Hazze