Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

IN NIJ BEGJIN - JENNIFER STRIPT #1

Ik bin werom op YouTube! En wat ha ik jimme mist! Myn earste shoplog giet oer bikini 's. Ik ha der in stik as tweintich past en se kostje tusken de 5 en 50 euro. Spot goedkeap! En dat is goed want miskyn kinsto se dan ek wol keapje! Lit my witte watsto der fan fynst?

Alle útstjoerings fan Jennifer Stript