Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Oflevering 14 De rare rykdom en de boerebûter

It gouden earizer.  Materiële kultuer en Fryske identiteit.

Bûter.  De Fryske AEX-yndeks

Alle útstjoerings fan 11&30