Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Oflevering 15 De fiere Fries en de dwerse dyk

Douwe Kalma.  Fryslân en de wrâld.

De ôfslútdyk.  Fryslân ferbûn mei Hollân

Alle útstjoerings fan 11&30