Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Oflevering 9 De flechtsjende frou en de hearskjende hear

Op basis fan 'e Fryske kanon makket Omrop Fryslân skoaltelevyzje in searje televyzjeprogramma’s oer de iere skiednis fan ús provinsje. De programma’s binne bedoeld foar de earste klassen fan it fuortset ûnderwiis. Presintator Freark Smink liedt de sjogger troch de 41 finsters fan ‘e Fryske kanon.Dizze ôflevering: finster 17 - De flechtsjende frou. en finster 18 - De hearskjende hear.

Alle útstjoerings fan 11&30