Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Pleinpraat #36 Kinne wy in wike sûnder iten? (Ramadan)

Hjoed geane Hieke en ik yn pleinpraat in útdaging oan. Wy dogge in wike mei oan it fêstjen foar de ramadan. Oke eins fûn ik it lestich om allinnich te dwaan en haw ik Hieke meiskuord. Wy hawwe jimme ek frege hoelang 't jimme tochten dat wy it folhâlde soene op ús Instagram en yn ús Discord. Dogge wy it better of minder as jimme ferwachtsje? Dat sjochst yn dizze fideo.

Alle útstjoerings fan Pleinpraat