Pleinpraat #38 Ik jou it minste optreden ea!

Ik jou mysels hjoed in útdaging dêr’t ik my foar skamje. Ik sil sjonge foar in publyk. No hawwe jim miskien al yn ús klip heard dat dat net myn ding is. Mar miskien kin ik it leare? Ik sil myn bêst dwaan dizze fideo. Hoe better ik myn bêst doch hoe minder hurd ik foar gek stean.

Alle útstjoerings fan Pleinpraat