Pleinpraat #51 Turkije en Syrië helpe

Troch de ierdbevings yn Turkije en Syrië hat net elkenien mear in dak boppe de holle. Ik wol der graach by helpe. En safolle jild helle ik op foar de skea fan de ierdbevingen yn Turkije en Syrië. Dochsto ek mei?

Alle útstjoerings fan Pleinpraat