Pleinpraat #62 Dûnsje yn in bistepak

AI betinkt foar my in nije tradysje, mar ik moat dêrfoar dûnsje yn in dierepak. Ik besykje sa folle mooglik minsken meidwaan te litten, mar sil dat ek slagje?

Alle útstjoerings fan Pleinpraat