Prinses Pompebledsje

De kening en de keninginne krije fan Fee Foekje in kado omdat se har holpen ha. In prachtige pearel dêr ’t in ferrassing yn sit. Mar de pearel wurdt stellen. Wat soe deryn sitten haw en wêr is de pearel bedarre?

Alle útstjoerings fan Ut it Printeboek