SJONG JUNIOR 22 // De Brêge - De Takomst

Yn dizze lêste ôflevering sjongt de Brêge út Skarsterbrêge oer de takomst. Hoe sjocht de takomst derút en wat binne de gefaren?

Alle útstjoerings fan SJONG JUNIOR 2022