SJONG JUNIOR 22 // De Pionier - Ôfskied

Yn de sânde ôflevering geane we lâns de Pionier út Dokkum. De Pionier sjongt oer ôfskied nimmen. Hawwe de talinten fan de Pionier wol ôfskied nimme moatten? Hoe wie dat foar har?

Alle útstjoerings fan SJONG JUNIOR 2022