SJONG JUNIOR 24 // Sint Jabik - De Twiner

Yn de achtste útstjoering fan SjONG junior 2024 giet de Twiner út Sint Jabik oan 'e slach mei it tema stress🥶😰.

Alle útstjoerings fan SJONG JUNIOR 2024