Studio F kin it - sport

Van der Baan, de direkteur fan Studio F, sil yn de sportskoalle in twakamp hâlde mei Eabele. Sjen wa de sterkste is. Wa tinke jim dat winne sil?

Alle útstjoerings fan StudioF