Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Tomke, 'Wêr is Kornelia har horloazje?'

Tomke 2021-4    Wêr is Kornelia har horloazje?

 

Tomke boartet mei syn kompjûter.

Dan seit Kornelia dat der hast op bêd moat.

Tomke krijt it horloazje fan Kornelia sadat der sjen kin wannear hy nei boppe moat.

Mar de tiid giet Tomke fierstente snel!

Alle útstjoerings fan Tomke