Tsjil International #13 - Ik hâld fan feestdagen!

Wy ha it oer feestdagen! Sint Maarten is krekt achter de rêch en wy meie ús kiezzen daliks alwer sear dwaan mei Sinteklaas en de krystdagen.Wy hawwe safolle feestdagen om te snobjen. Hoe giet dat yn Amearika? Ha se dêr krekt safolle feestdagen?

Alle útstjoerings fan Tsjil International