Tsjil International #21 - Fjoerwapens yn Amearika

Wat as it gewoan wêze soe, dat wy hjir wapens hiene. Dan soe ik bygelyks hiel maklik in bank berôvje kinne. Wapens hawwe is yn Amearika folle gewoaner en dêrom giet it dêr spitigernôch ek wolris mis! Yn dizze fideo fertelt Jeroen oer it hoe en wat dêr yn Amearika.

Alle útstjoerings fan Tsjil International