Tsjil International #24 Nei skoalle reizgje yn Frankryk!

Ik bin hielendal klear mei fytsen! Ik wurd der deawurch fan. It is yn Fryslân sa normaal om op de fyts nei skoalle te gean. Hoe dogge se dat yn Frankryk? Hepke lit it ús sjen.

Alle útstjoerings fan Tsjil International