Tsjil International #25 Ik ha gjin stroom mear!?

Gjin stroom mear hawwe is fansels hartstikkene ferfelend. As ik gjin stroom mear ha, wit ik echt net hoe ‘t ik my fermeitsje moat. Sierd fertelde ús dat hy dêr yn Súd Afrika, soms 8 oeren deis sûnder stroom sit. Hoe wurket dat dêr, en hoe fermakket er him dan?

Alle útstjoerings fan Tsjil International