Tsjil International #28 Iepeningstiden yn Frankryk

"Alles is hjir ticht yn Frankryk en dat is efkes wenne sûnt ik nei Frankryk ferhuze bin", seit Hepke. Yn dizze fideo leit Hepke ús alles út oer de iepeningstiden yn Frankryk!

Alle útstjoerings fan Tsjil International