Tsjil International #33 Stjerren yn Frankryk

Yn dizze fideo wolle Hepke en ik op syk nei de stjerren. It is sa bysûnder wat ik allinne mei myn fierrekiker al oan de himel sjen kin. . Hepke is sels hielendal nei de Frânske Alpen gien om de stjerren noch better yn byld te krijen.

Alle útstjoerings fan Tsjil International