Tsjil International #34 Nederlânske skiednis yn Súd-Afrika

Yn dizze fideo kom ik tegearre mei Sierd achter de tsjustere kant fan de Nederlânske skiednis.
Bêst in heftich ferhaal eins...

Alle útstjoerings fan Tsjil International