Wat Tekenje Ik? Stil mar. (mei berne kommentaar)

Wat Tekenje Ik? Stil mar. Wat soenen Nynke en Marijke no wer betocht ha? Kinsto it riede?

Alle útstjoerings fan Wat tekenje ik? (mei berne kommentaar)