Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

SKIK 8B: cooling down!

Doet wol har kondysje ferbetterje en giet te hurd draven. Mar as se krekt fuort is krijt se ynienen in hiele seare foet. Miskien is se wat fergetten?

Alle útstjoerings fan Skik