Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Tsjek oer hânskrift

Dizze Tsjek giet oer it hânskrift. Wêr komt it skrift eins wei en is it noch wol sa wichtich om skriuwen te learen yn dit digitale tiidperk?

Alle útstjoerings fan Tsjek