Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Tsjek oer iis fan Romke

Yn dizze lêste Tsjek fan dit skoaljier hawwe we it oer de sykte fan Lyme en sjogge we hoe't iis makke wurdt.

Alle útstjoerings fan Tsjek