Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Tsjek oer sûker meitsje

Dizze wike yn Tsjek:- sjogge we hoe't sûker makke wurdt- leit Alyt út wêrom't we fan swiet troch iten bliuwe- freget dat fan Ellen dy't sûkersykte hat wol in soad selsbehearsing......- makket de Wizebeam yn Minnertsgea lampionnen foar it Sint Marten-rinnenen wurdt der in ûnderdûkplak yn Harns ûntdutsen

Alle útstjoerings fan Tsjek