Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Tsjek oer terpen

Yn dizze earste Tsjek fan it nije skoaljier binne we op basisskoalle De Grûnslach yn Wjelsryp! Mei û.o. in reportaazje oer de terp fan Hegebeintum, in keatsklinik op basisskoalle de Wel yn Broeksterwâld en Alyt fertelt oer de earste froulike studinte fan Nederlân: Anna Maria van Schurman.

Alle útstjoerings fan Tsjek